Økonomi

Driftstilskudd er en meget vesentlig del av de midlene vi har å drifte løypelaget.

Årlig driftstilskudd kan settes inn på konto 2135 35 26577.

Årsmøtet satt kr 1000 pr. medlem som årlig tilskudd.


 

TEGNING AV MEDLEMSKONTINGENT GJØRES SLIK:

 

Send  inn følgende info:

- Navn og hjemmeadresse

- Telefonnr

- Mailadresse

- Hytteadresse

- Hytteområde


til:

Yddin og Javnlie løypelag SA, Postboks 41, 2939 HEGGENES

eller på mail til ja-e-lil@online.no eller heidi@agard.no

Hver medlemskontingent har en pris på kr 4.000,-.

Medlemskontingenten settes av i sin helhet til utskifting av løypemaskin.

Husk å merke innbetalingen med navn og gnr/bnr.

Løypelaget har 2 bankkonto:

For betaling av medlemskontingent i løypelaget:
Øystre Slidre Sparebank  2135 35 26585.

For driftstilskudd:
Øystre Slidre Sparebank  2135 35 26577.

Yddin Løypelag • Løypetelefon xxx xx xxx