Statusoppdatering for løypelaget

Infobrev_okt2012

Yddin Løypelag • Løypetelefon xxx xx xxx