Løypefadder

Vi har på dugnader de siste 6 år ryddet løypetraseene for stubber og stein, samt hogget og ryddet i bredden.

Vi tenker oss at løypefadderne kan rydde litt tilvekst i traseene, samt påse at løypestikkene står.

Der det er faste løypestikk er det også viktig å ta en sommersjekk.

Meld fra til Styret dersom det er noe som bør tas på dugnad.

Vi mangler løypefaddere til noen strekninger. Meld fra til Heidi om du vil ta ansvaret for en løypetrase. Fint om du vil være med å holde traseene ryddig !!

Under "fliken" løypefadder ser du hvem som er med.

Styret.

 

 

 

Yddin Løypelag • Løypetelefon xxx xx xxx